袈房譜柴
    Member List
Goto Homepage Company Profile Design Collaboration Beijing Warehouse Design Library Contact Us
 
No. Name Occupation
Professional Members:  
 
6001 Patrick TAY    Interior Designer
6002 Tony Bednall      Designer
6003 Victor OCHOA    Architect
6004 Francois LAMBERT   Landscape Designer
6005 Wu,Yu Teresa     Interior Architect
6006 Bill W.L.        Architect
6007 Anne D. Dimas      Interior Designer
6008 Sabina Sun      Interior Designer
6009 Anna Sofronieva    Interior Designer
6010 Francesco MAGLIOCCOLA   Architect
6011 TAN,Han Siah     Engineer
6012 David LIN     Interior Designer
6013 Werner Peter KUESTERS  Landscape Designer
6014 YANG, Hong Yu    Intreior Designer
6015 Ria Annette Raadwijk   Intreior Designer 
      

 
Associate Members:

6501 GUO, Jingang  
6502 CHE, Fei     
6503 Marco Wang   
6504 ZHAO, Li Hua     
6505 CHEN, Zhi Qiang    
6506 Christina Song     
6507 Chen, Ke         
6508 Wendy     
6509 LENG, Hui Qing     
6510 SHAO, Ying Peng     
6511 SU, Wei Hua     
6512 HONG, Guang      
6513 LI, Jian    
6514 SU, Yue Dong      
6515 HE, Hai Tao      
6516 XIA, Bo      
6517 XU, Feng     
6518 WAN, Wenyuan     
6519 Chen, Bing      
6520 XU, Duan Nan     
6521 LIU, Song Quan      
6522 Monica Beshewell    
6523 Wang, Xiang       
6524 Lauwis Ricky    
6525 Wang, Chun     
6526 Zhang,Shu Xian     
6527 LI, Lu     
6528 LI, Zhihui      
6529 SHENG, Xue Mei     
6530 WU, Jiahao James      
6531 LI, Xin   
6532 YANG, Mao Dong     
6533 LIU, Rong      
6534 YOU, Lin      
6535 ZHANG, Hui      
6536 LI, Lei      
6537 HU, Jin Feng      
6538 Jiang, Bo       
6539 LIANG, Yi Yi       
6540 DU, Xin       
6541 WANG, Wei       
6542 SHEN, Qiang Wei     
6543 SUN, Xudong          
6544 CAI, Yongqing      
6545 Wang, Haihua Mary      
6546 MA, Qin       
6547 RUAN, Shi Lei
6548 ZHAO, Li Hua
6549 XIAO, Wen Cheng
6550 MENG, Qing Jian
6551 TANG, Wei
6552 FAN, Qiufang
6553 LI, Shuhua
6554 RONG, Guolan
6555 Jennifer Wang
6556 ZHANG, Chun Mei
6557 WU, Fang
6558 WANG,Dong cheng
6559 LIU, Tuo
6560 LIU, Hong Mei
6561 Zoe, ZOU
6562 WANG, Meng
6563 Anny Dorrins
6564 Li Zhi
6565 Zhu, Shuhui
6566 Gao, Yunzhe,Jonathan
6567 PIP YIP
6568 Stephen Bwas
6569 Li, Weixi
6570 Song,Yubin

6571 Chen,Shisheng Sam
6572 Gao, Hongmin
6573 Lin, Nan
6574 Zhang Xianghong
6575 Qiu Yuntian
6576 David Lu
6577 Zheng, Lian Fu Lilian
6578 Zhang, MIng
6579 Mu, Zhanjing
6580 Liu, Jinjin

 

Design Collaboration,Beijing
All rights reserved
No.100101-200 P.O.Box,  Beijing 100101 P.R.CHINA
Phone:+86-10-64956392
teresa_wu_cn@yahoo.com