FancyDesign
  在线采购 / 公共系列    
回主页 公司简介 国际设计营 在线采购 设计频道 联系我们

               公共系列       家居系列       室外系列       工艺品系列          植栽系列          

                           
                       

名称: 休闲椅 PC001,PC002
商品代码:Chair-2
品牌:
到货期:

家具名称:三人沙发
商家代码:SOFA-3
品牌:辉煌时代
到货期:10天

 

家具名称:三人沙发
商家代码:SOFA-4
品牌:辉煌时代
到货期:10天

         
 
                 

入口接待台1-2
PD001,PD002
到货期:10天

入口接待台3
PD003
到货期:10天

家具名称:酒店总统套座椅1
HC-1
品牌:辉煌时代
到货期: 10天
  家具名称:酒店总统套座椅2
HC-2
品牌:辉煌时代
到货期: 15天
 
               
家具名称:情侣沙发
商家代码:SOFA-1
品牌:
到货期:六周
    家具名称:艺术座椅1,2,3
商家代码:
品牌:
到货期:
      家具名称:酒店总统套座椅3
品牌:
到货期: 六周
 
                                   
                   
家具名称:书架1
商商家代码:Shelf-1
产地:北京
品牌:辉煌时代
到货期:15天
家具名称:书架2
商家代码:Shelf-2
产地:北京
品牌:辉煌时代
到货期:15天
家具名称:班椅1
商家代码:Chair-1
品牌:辉煌时代
到货期:15天
家具名称:班椅2
商家代码:Chair-2
品牌:辉煌时代
到货期:15天
 
                               
                 
家具名称:班台1
商家代码:Desk-1
品牌:辉煌时代
到货期:15天
        家具名称:班台2
商家代码:Desk-2
品牌:辉煌时代
到货期:15天
    家具名称:会议桌3
商家代码:Meetingtable-3
品牌:辉煌时代
到货期:
家具名称:会议桌1
商家代码:Meetingtable-1
品牌:辉煌时代
到货期:
                               
                           
家具名称:
商家代码:
品牌:Matteograssi
到货期:
                           
                               
价格以淘宝网定价为准:http://shop58025947.taobao.com/
                               

范思设计公司
版权所有
北京邮政100101-200信箱
(100101)
客服中心:+86-10-64956392
电邮13911624921@139.com